Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

29.11.2022     ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 - Ing. Pavol Kukučka

1. - 2.12. 2022  ONLINE SEMINÁR

Právne základy územnej samosprávy - doc. JUDr. Jozef Tekeli; PhD. JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

6.12.2022  ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 - Ing. Terézia Urbanová

10.12.2022  ONLINE SEMINÁR

Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov - Mgr. Vladimír Pirošík (advokát špecializujúci sa na komunálne právo a dlhoročný mestský poslanec)

24.1.2023     ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

26.1.2023 ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce.

Vypĺňanie daňového priznania. - Ing Peter Horniaček

2.2.2023     ONLINE SEMINÁR

Zákon o obecnom zriadení - Mgr. Ladislav Briestenský

14.2.2023 Postupy účtovania pre obce/VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023. - Ing. Ladislav Zakhar

7.3.2023       ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

14.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

24.3.2023     ONLINE SEMINÁR

„Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva“ - Ing Jana Vršková

20.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Sociálna oblasť a samospráva – PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

25.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Obecné zastupiteľstvá a riešenie konfliktných situácií na nich - Mgr. Ladislav Briestenský

27.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2022 - Ing. Miriam Majorová, PhD.

 

 


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

 

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Registrácia na školenie

Aktuálne školenia:

WEBINÁRE:


ONLINE SEMINÁR: Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022
Lektor :
Ing. Terézia Urbanová
Dátum online seminára :  6. decembra 2022, t.j. v utorok,  9.00 hod.
Uzávierka prihlášok: 2. decembra 2022 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

Otázky je potrebné posielať VOPRED cez Formulár na otázky. Tento link sa uzatvára
2 dni pred konaním seminára.

Link na formulár na otázky:   https://www.rvcnitra.sk/formular/97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE SEMINÁR: Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov
Lektor :
Mgr. Vladimír Pirošík
Dátum online seminára :  10. decembra 2022, t.j. v sobotu,  10.00 hod.
Uzávierka prihlášok: 8. decembra 2022 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

Link na formulár na otázky: Otázky môžete posielať počas online seminára, FORMULÁR NA OTÁZKY bude sprístupnený od 10:30 h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE SEMINÁR: POKLADNICA OBCE, MESTA, VÚC, ROZPOČTOVEJ  A  PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE (vedenie, účtovanie, kontrola) a obeh účtovných dokladov
Lektor :
Ing. Mária Kasmanová
Dátum online seminára :  13. decembra 2022, t.j. v utorok,  9.00 hod.
Uzávierka prihlášok: 9. decembra 2022 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

Otázky je potrebné posielať VOPRED cez Formulár na otázky. Tento link sa uzatvára
2 dni pred konaním seminára.

Link na formulár na otázky:   https://www.rvcnitra.sk/formular/100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:


SEMINÁR: Právne základy obecnej samosprávy. Rozpočtové minimum pre primátorov miest, starostov obcí a poslancov OZ a MsZ.
Lektor :
JUDr. Marek Došek, Ing. Terézia Urbanová
Dátum seminára :      14. januára 2023, t.j. v sobotu, 8.30 hod.
Miesto konania :        Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica
/oproti obvodnému úradu/, zasadačka na prízemí

Uzávierka prihlášok:  12. januára 2023 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
Na účet číslo: SK53 5600 0000 0092 1959 8001
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Prosím opíšte zobrazený kód.
Predchádzajúca: Akreditované kurzy  Ďalšia: 3dňové školenie