Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

17.12.2019 - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019 - Ing. Terézia Urbanová

13.1.2020 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

15.1.2020 - Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania - Ing. Peter Horniaček

24.1.2020 - Novela zákona o sociálnych službách - PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

31.1.2020 - Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2020 - Mgr. Peter Turčan

7.2.2020 - Účtovníctvo obcí a RO/PO v roku 2020. Poznámky individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 - Ing. Ladislav Zakhar

14.2.2020 - Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcu - Ing. Mária Kasmanová

25.2.2020 - Mzdová účtovníčka - zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020 - Ing. Pavol Kukučka

2.3.2020 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020 -  Ing. Terézia Urbanová

23.-25.9.2020 - Polročné stretnutie ekonómov a účtovníkov obci a RO v roku 2020 - Ing. Terézia Urbanová

 

Urbanová


Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020

ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania III.

ponuka

 

Praktická príručka pre kronikárov

ponuka

 

Metodický deň učiteľa

ponuka

 

Rozpočtové pravidlá

ponuka

 

Šikanovanie, preťažovanie

ponuka

 

Zákon o obecnom zriadení-final

ponuka


Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

ponuka

 

Reklamné stavby

ponukaNakladanie s majetkom obce

ponuka

 

GDPR AKADÉMIA

ponuka


Rozpočet obce a vyššieho územného celku

ponukaBalíček letných zliav na publikácie 2017

ponuka

 

Susedské spory v obci

ponuka


Finančná kontrola v obciach a školách

ponuka


Pracovnoprávne vzťahy v školstve

ponuka


Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

ponuka


Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

ponuka


Záverečný účet obce a VUC

ponuka

Zákon o odpadoch - praktický komentár

ponuka


Riadenie školy a školského zariadenia
(2.aktualizované vydanie)

ponuka


Zriaďovateľ školy - práva, povinnosti, kompetencie

ponukaZákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár

ponuka

 

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016

ponuka


Zákon o priestupkoch

ponuka

 

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

ponuka


Zvýhodnený balíček 2 publikácií: Koncepcia rozvoja školy
a školského zariadenia + Rada školy

ponuka


Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

ponuka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Registrácia na školenie

Aktuálne školenia:Dátum: 17.12.2019
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 13.1.2020
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 15.1.2020
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 24.1.2020
Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.10.2019,
zmeny od 1.1.2020 a od 1.1.2021

Konanie vo veciach sociálnych služieb a pôsobnosť obce podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 31.1.2020
Aktuálne témy z verejného obstarávania

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 7.2.2020
Postupy účtovania a IUZ obcí a ROPO. Poznámky individuálnej účtovnej závierky
za rok 2019

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 14.2.2020
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 25.2.2020
Prebiehajúce ročné zúčtovania dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 20.3.2020
Prvé praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných
údajov (GDPR)

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrácia na školenie

Vyplnením registračného formuláru sa môžete prihlásiť na jedno z hore uvedených školení.

 
 
Na účet číslo: SK53 5600 0000 0092 1959 8001
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Prosím opíšte zobrazený kód.

Predchádzajúca: Akreditované kurzy  Ďalšia: 3dňové školenie