Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

20.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách ..... – JUDr. Marek Dlapa

7.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Voľby v miestnej samospráve podľa Volebného kódexu – Mgr. Ladislav Briestenský

10.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie  – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

20.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Delimitácia funkcie starostu - bezpečné ukončenie volebného obdobia – Mgr. Ladislav Briestenský

27.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva – Ing. Terézia Urbanová

29.9.2022  ONLINE SEMINÁR

Novela infozákona – Mgr. Vladimír Pirošík

4.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. – Ing. Mária Kasmanová

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. – Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – Mgr. Ladislav Briestenský

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

31.5.2022

Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022. Zvýšené sumy stravného a ZMENY

pri stravovaní zamestnancov platné od 1. mája 2022 – Ing. Pavol Kukučka

14.9.2022

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Terézia Urbanová

19.9.2022

Seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.  – Ing. Iveta Ištóková

 


Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Registrácia na školenie

Aktuálne školenia:

WEBINÁRE:


ONLINE SEMINÁR: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách Zákon č. 599/2001 Z.z.
Lektor : JUDr. Marek Dlapa

Dátum online seminára :   20. mája 2022, t.j. v piatok,  9.00 hod.
Uzávierka prihlášok:          18. mája 2022 do 10.00 hod.
Prihlasovanie ukončené, nie je možnosť prihlásiť sa

pozvánka na školenie

Otázky je potrebné posielať VOPRED cez Formulár na otázky. Tento link sa uzatvára
2 dni pred konaním seminára.

Link na formulár na otázky:   https://www.rvcnitra.sk/formular/60

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE SEMINÁR - Občianskoprávne námietky v stavebnom konaní
Lektor : JUDr. Helena Spišiaková
Dátum :  24. mája 2022, t.j. v utorok,  9.00 hod.

ONLINE SEMINÁR ZRUŠENÝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE SEMINÁR: Ochrana osobnosti alias „Blížiace sa voľby a slovná agresia voči komunálnym politikom“
Lektor : JUDr. Eva Kišidajová, advokátska kancelária doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o.

Dátum online seminára :   31. mája 2022, t.j. v utorok,  9.00 hod.

ONLINE SEMINÁR ZRUŠENÝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE SEMINÁR: Voľby v miestnej samospráve podľa volebného kódexu
Lektor : Mgr. Ladislav Briestenský

Dátum online seminára :   7. júna 2022, t.j. v utorok,  9.00 hod.
Uzávierka prihlášok:          3. júna 2022 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

Otázky je potrebné posielať VOPRED cez Formulár na otázky. Tento link sa uzatvára
2 dni pred konaním seminára.

Link na formulár na otázky:   https://www.rvcnitra.sk/formular/63

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE SEMINÁR: Záškoláctvo a jeho právne postihovanie
Lektor : JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

Dátum online seminára :   10. júna 2022, t.j. v piatok,  9.00 hod.
Uzávierka prihlášok:          8. júna 2022 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

Otázky je potrebné posielať VOPRED cez Formulár na otázky. Tento link sa uzatvára
2 dni pred konaním seminára.

Link na formulár na otázky:   https://www.rvcnitra.sk/formular/64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

SEMINÁR: Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022. Zvýšené sumy stravného a Zmeny pri stravovaní zamestnancov platné od 1. mája 2022
Lektor : Ing. Pavol Kukučka

Dátum seminára :   31. mája 2022, t.j. v utorok,  8.30 hod.
Uzávierka prihlášok: 27. mája 2022 do 10.00 hod.

pozvánka na školenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
Na účet číslo: SK53 5600 0000 0092 1959 8001
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Prosím opíšte zobrazený kód.
Predchádzajúca: Akreditované kurzy  Ďalšia: 3dňové školenie