Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

20.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách ..... – JUDr. Marek Dlapa

7.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Voľby v miestnej samospráve podľa Volebného kódexu – Mgr. Ladislav Briestenský

10.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie  – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

20.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Delimitácia funkcie starostu - bezpečné ukončenie volebného obdobia – Mgr. Ladislav Briestenský

27.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva – Ing. Terézia Urbanová

29.9.2022  ONLINE SEMINÁR

Novela infozákona – Mgr. Vladimír Pirošík

4.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. – Ing. Mária Kasmanová

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. – Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – Mgr. Ladislav Briestenský

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

31.5.2022

Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022. Zvýšené sumy stravného a ZMENY

pri stravovaní zamestnancov platné od 1. mája 2022 – Ing. Pavol Kukučka

14.9.2022

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Terézia Urbanová

19.9.2022

Seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.  – Ing. Iveta Ištóková

 


Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

Adresa: M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica

Tel.: Vrbová: 0917 / 527 484; Mgr. Kráľová: 0905 / 809 236
E-mail: vrbova@rvcsenica.sk; kralova@rvcsenica.sk
Web: www.rvc-senica.sk

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 9219598001/5600
IBAN SK53 5600 0000 0092 1959 8001

Riaditeľ: Ing. Martin Urban

Nájdete nás tu:
Zmena priestorov:
Robotnícka 107/20, 905 01  Senica


Zobraziť RVC Senica na väčšej mape

Predchádzajúca: Fotogaléria