Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

25.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

26.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Správa registratúry na školách a školských zariadeniach - elektronická a neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov vrátane osobnej zložky žiakov - PhDr. Veronika Nováková, PhD.

30.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q – Ing. Pavol Kukučka

7.12.2021  ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke - Ing. Jana Vršková

14.12.2021 ONLINE SEMINÁR

Prenajímanie obecného majetku - JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

17.1.2022   platný COVID automat

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

20.1.2022  ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

25.1.2022  ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania a zmeny v ZDP od roku 2022 - Ing. Peter Horniaček

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

Adresa: M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica

Tel.: Vrbová: 0917 / 527 484; Mgr. Kráľová: 0905 / 809 236
Fax: 034 / 651 15 37, 034 / 651 58 40
E-mail: vrbova@rvcsenica.sk; kralova@rvcsenica.sk
Web: www.rvc-senica.sk

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 9219598001/5600

Riaditeľka: Ing. Terézia Urbanová

Nájdete nás tu:
Zmena priestorov:
Robotnícka 107/20, 905 01  Senica


Zobraziť RVC Senica na väčšej mape

Predchádzajúca: Fotogaléria