Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

20.6.-21.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Správa listinných a elektronických záznamov v samospráve od A po Z

PhDr. Verona Nováková, PhD.

25.6.2024     ONLINE SEMINÁR

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

JUDr. Katarína Mrázová

11.9.-12.9.2024     ONLINE SEMINÁR

Personálne a ekonomické minimum pre riaditeľa školy (2-dňový praktický kurz s potvrdením)

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

17.9.2024     ONLINE SEMINÁR

Sťažnosti v škole a ich vybavovanie - základné pojmy zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p.

PaedDr. Tibor Lukács

1.10.2024     ONLINE SEMINÁR

NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH

Ing. Peter Gallovič

8.11.2024      ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka za rok 2024 pre združenia obcí a iné neziskové organizácie a vybrané špecifické účtovné prípady

Ing. Jana Vršková

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

27.9.2024

Miestne dane a poplatky - Ing. Iveta Ištoková

27.11.2024

Účtovná závierka v obciach, VÚC k 31.12.2024. – Ing. Terézia Urbanová

 

28.11.2024

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024.  – Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.

Adresa: M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica

Tel.: Vrbová: 0917 / 527 484; Mgr. Kráľová: 0905 / 809 236
E-mail: vrbova@rvcsenica.sk; kralova@rvcsenica.sk
Web: www.rvc-senica.sk

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 9219598001/5600
IBAN SK53 5600 0000 0092 1959 8001

Riaditeľ: Ing. Martin Urban

Nájdete nás tu:
Zmena priestorov:
Robotnícka 107/20, 905 01  Senica


Zobraziť RVC Senica na väčšej mape

Predchádzajúca: Fotogaléria