Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

18.6.2021   ONLINE SEMINÁR

Objektívna zodpovednosť (postihovanie správnych deliktov) - nové kompetencie obcí od 1. mája 2021 - JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

17.9.2021

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou - Ing. Terézia Urbanová

21.9.2021   ONLINE SEMINÁR

Obchodná verejná súťaž - Mgr. Ladislav Briestenský

30.11.2021   ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q - Ing. Pavol Kukučka

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Akreditované kurzy

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1

Názov kurzu: Podvojné účtovníctvo pre obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie – 40 hod.

Predchádzajúca: Úvod  Ďalšia: Registrácia na školenie