Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

19.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Odpadové hospodárstvo obce - pripravované zmeny od 15.10.2021 a elektronizácia v odpadovom hospodárstve - Ing. Peter Gallovič

21.10.2021 ONLINE SEMINÁR

Verejné obstarávanie – JUDr. Katarína Mrázová

4.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Správa elektronických a neelektronických záznamov v samospráve. Elektronické vyraďovacie konanie – PhDr. Veronika Nováková, PhD.

9.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Financovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2022 – Ing. Ingrid Konečná Veverková

12.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Hlavný kontrolór - Kontrola škôl a školských zariadení – Ing. Ingrid Konečná Veverková

18.11.2021 (19.11.2021) ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v RO a PO k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

25.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2021 – Ing. Terézia Urbanová

30.11.2021 ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q – Ing. Pavol Kukučka

7.12.2021  ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke - Ing. Jana Vršková

17.1.2022   platný COVID automat

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

20.1.2022  ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

25.1.2022  ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania a zmeny v ZDP od roku 2022 - Ing. Peter Horniaček

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Akreditované kurzy

Číslo akreditácie: 2471/2018/29/1

Názov kurzu: Podvojné účtovníctvo pre obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie – 40 hod.

Predchádzajúca: Úvod  Ďalšia: Registrácia na školenie