Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

29.11.2023

Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona - JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

5.12.2023

Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi podľa nových postupov účtovania platných od 1.1.2023 - Ing. Mária Kasmanová


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

29.11.2023

Účtovná závierka k 31.12.2023 pre obce – Ing. Terézia Urbanová

12.12.2023

Mzdová účtovníčka na konci roka 2023 - Ing. Pavol Kukučka

21.2.2024

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 pre obce. Novelizované Postupy účtovania od 1.1.2024 – Ing. Terézia Urbanová

29.2.2024

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 pre ROPO. Novelizované Postupy účtovania od 1.1.2024 – Ing. Terézia Urbanová

14.3.2024

NOVÉ Finančné výkazy od 1.1.2024 v obciach, RO a PO zriadených obcou – Ing. Mária Kasmanová

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Fotogaléria

Predchádzajúca: Objednávka publikácii  Ďalšia: Kontakt