Aktuality

<< <  Stránka 2 z 2

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Registrácia na školenie

Aktuálne školenia:Dátum: 17.12.2019
Účtovná závierka v obciach k 31.12.2019

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 13.1.2020
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 15.1.2020
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019 pre obce. Vypĺňanie daňového priznania

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 24.1.2020
Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.10.2019,
zmeny od 1.1.2020 a od 1.1.2021

Konanie vo veciach sociálnych služieb a pôsobnosť obce podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 31.1.2020
Aktuálne témy z verejného obstarávania

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 7.2.2020
Postupy účtovania a IUZ obcí a ROPO. Poznámky individuálnej účtovnej závierky
za rok 2019

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 14.2.2020
Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 25.2.2020
Prebiehajúce ročné zúčtovania dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum: 20.3.2020
Prvé praktické skúsenosti samospráv s novou právnou úpravou ochrany osobných
údajov (GDPR)

pozvánka na školenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registrácia na školenie

Vyplnením registračného formuláru sa môžete prihlásiť na jedno z hore uvedených školení.

 
 
Na účet číslo: SK53 5600 0000 0092 1959 8001
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Prosím opíšte zobrazený kód.

Predchádzajúca: Akreditované kurzy  Ďalšia: 3dňové školenie