Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

29.11.2023

Právne vynucovanie poriadku pri parkovaní v obciach po novele zákona - JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

5.12.2023

Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva, ich spracovania a aplikácia v praxi podľa nových postupov účtovania platných od 1.1.2023 - Ing. Mária Kasmanová


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

29.11.2023

Účtovná závierka k 31.12.2023 pre obce – Ing. Terézia Urbanová

12.12.2023

Mzdová účtovníčka na konci roka 2023 - Ing. Pavol Kukučka

21.2.2024

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 pre obce. Novelizované Postupy účtovania od 1.1.2024 – Ing. Terézia Urbanová

29.2.2024

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024 pre ROPO. Novelizované Postupy účtovania od 1.1.2024 – Ing. Terézia Urbanová

14.3.2024

NOVÉ Finančné výkazy od 1.1.2024 v obciach, RO a PO zriadených obcou – Ing. Mária Kasmanová

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing. Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková

Revízor:
Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:
Ing. Martin Urban

Členovia Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

zoznam členov

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. je členom AVS www.avs-rvc.sk

logo AVS výročie