Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

4.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Ing. Miriam Majorová PhD.

6.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou

JUDr. Helena Spišiaková

11.6.2024     ONLINE SEMINÁR

STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY
podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ing. Anna Gaálová

12.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl

JUDr. Mariann Hoffmann, PhD.

13.6.2024     ONLINE SEMINÁR

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)

JUDr. Marek Dlapa


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

27.9.2024

Miestne dane a poplatky - Ing. Iveta Ištoková

27.11.2024

Účtovná závierka v obciach, VÚC k 31.12.2024. – Ing. Terézia Urbanová

28.11.2024

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024.  – Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Fotogaléria

Pripravujeme nasledovné školenia a semináre


WEBINÁRE:

4.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Ing. Miriam Majorová PhD.

6.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných  SPRÁVNYCH DELIKTOV obcou

JUDr. Helena Spišiaková

11.6.2024     ONLINE SEMINÁR

STUDNE, malé čistiarne odpadových vôd a ŽUMPY
podľa vodného zákona. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Ing. Anna Gaálová

12.6.2024     ONLINE SEMINÁR

Správne konanie – špecifiká pre riaditeľov škôl

JUDr. Mariann Hoffmann, PhD.

13.6.2024     ONLINE SEMINÁR

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH (Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami)

JUDr. Marek Dlapa


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

27.9.2024

Miestne dane a poplatky - Ing. Iveta Ištoková

27.11.2024

Účtovná závierka v obciach, VÚC k 31.12.2024. – Ing. Terézia Urbanová

28.11.2024

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024.  – Ing. Terézia Urbanová

Predchádzajúca: Objednávka publikácii  Ďalšia: Kontakt