Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

29.11.2022     ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 - Ing. Pavol Kukučka

1. - 2.12. 2022  ONLINE SEMINÁR

Právne základy územnej samosprávy - doc. JUDr. Jozef Tekeli; PhD. JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

6.12.2022  ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 - Ing. Terézia Urbanová

10.12.2022  ONLINE SEMINÁR

Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov - Mgr. Vladimír Pirošík (advokát špecializujúci sa na komunálne právo a dlhoročný mestský poslanec)

24.1.2023     ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

26.1.2023 ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce.

Vypĺňanie daňového priznania. - Ing Peter Horniaček

2.2.2023     ONLINE SEMINÁR

Zákon o obecnom zriadení - Mgr. Ladislav Briestenský

14.2.2023 Postupy účtovania pre obce/VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023. - Ing. Ladislav Zakhar

7.3.2023       ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

14.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

24.3.2023     ONLINE SEMINÁR

„Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva“ - Ing Jana Vršková

20.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Sociálna oblasť a samospráva – PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

25.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Obecné zastupiteľstvá a riešenie konfliktných situácií na nich - Mgr. Ladislav Briestenský

27.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2022 - Ing. Miriam Majorová, PhD.

 

 


PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

 

 

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Fotogaléria

Pripravujeme nasledovné školenia a semináre


WEBINÁRE:

 

29.11.2022     ONLINE SEMINÁR

Mzdová účtovníčka v 4.Q r. 2022 - Ing. Pavol Kukučka

1. - 2.12. 2022  ONLINE SEMINÁR

Právne základy územnej samosprávy - doc. JUDr. Jozef Tekeli; PhD. JUDr. Marián Hoffmann, PhD.

6.12.2022  ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka v obciach k 31.12.2022 - Ing. Terézia Urbanová

10.12.2022  ONLINE SEMINÁR

Právne minimum pre novozvolených starostov a poslancov - Mgr. Vladimír Pirošík (advokát špecializujúci sa na komunálne právo a dlhoročný mestský poslanec)

24.1.2023     ONLINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti - Ing. Marcela Prajová

26.1.2023 ONLINE SEMINÁR

Daň z príjmov právnických osôb za rok 2022 pre obce.

Vypĺňanie daňového priznania. - Ing Peter Horniaček

2.2.2023     ONLINE SEMINÁR

Zákon o obecnom zriadení - Mgr. Ladislav Briestenský

14.2.2023 Postupy účtovania pre obce/VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023. - Ing. Ladislav Zakhar

7.3.2023       ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v OBCIACH v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

14.3.2023     ONLINE SEMINÁR

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 - Ing. Terézia Urbanová

24.3.2023     ONLINE SEMINÁR

„Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva“ - Ing Jana Vršková

20.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Sociálna oblasť a samospráva – PhDr. Ivana Kružliaková, PhD.

25.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Obecné zastupiteľstvá a riešenie konfliktných situácií na nich - Mgr. Ladislav Briestenský

27.4.2023     ONLINE SEMINÁR

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2022 - Ing. Miriam Majorová, PhD.

 

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

 Predchádzajúca: Objednávka publikácii  Ďalšia: Kontakt