Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

20.5.2022     ONLINE SEMINÁR

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách ..... – JUDr. Marek Dlapa

7.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Voľby v miestnej samospráve podľa Volebného kódexu – Mgr. Ladislav Briestenský

10.6.2022     ONLINE SEMINÁR

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie  – JUDr. Marian Hoffmann PhD.

20.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Delimitácia funkcie starostu - bezpečné ukončenie volebného obdobia – Mgr. Ladislav Briestenský

27.9.2022     ONLINE SEMINÁR

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva – Ing. Terézia Urbanová

29.9.2022  ONLINE SEMINÁR

Novela infozákona – Mgr. Vladimír Pirošík

4.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet. Dodržanie ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pri tvorbe rozpočtu na rok 2023. – Ing. Mária Kasmanová

13.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC. – Ing. Terézia Urbanová

18.10.2022     ONLINE SEMINÁR

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – Mgr. Ladislav Briestenský

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

31.5.2022

Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022. Zvýšené sumy stravného a ZMENY

pri stravovaní zamestnancov platné od 1. mája 2022 – Ing. Pavol Kukučka

14.9.2022

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie z pohľadu účtovníctva. Elektronické spracovanie inventarizácie po novele zákona o účtovníctve od 1.1.2022. – Ing. Terézia Urbanová

19.9.2022

Seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a k miestnemu poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z.  – Ing. Iveta Ištóková

 


Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Objednávka publikácii

Poznámky k 31.12.2021 ako súčasť ÚZ 2021


Predchádzajúca: 3dňové školenie  Ďalšia: Fotogaléria