Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

12.10.2023

Veľká novela zákona o MAJETKU OBCÍ - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

17.10.2023

Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z pohľadu obcí a miest - Mgr. Zuzana Dianová

19.10.2023

Ukončenie rozpočtového roka 2023 podľa aktuálne platných rozpočtových pravidiel a zostavenie rozpočtu na roky 2024-2026 - Ing. Mária Kasmanová

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

28.11.2023

Účtovná závierka k 31.12.2023 pre ROPO – Ing. Terézia Urbanová

29.11.2023

Účtovná závierka k 31.12.2023 pre obce – Ing. Terézia Urbanová

12.12.2023

Mzdová účtovníčka na konci roka 2023 - Ing. Pavol Kukučka

 

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 

Úvod

Ponuka publikáciíÚčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
ponuka

 

Miestna samospráva - základné princípy fungovania IV.
ponuka

 

Publikácie AVS a Wolters Kluver