Aktuality

Stránka 1 z 2  > >>

WEBINÁRE:

11.9.-12.9.2024     ONLINE SEMINÁR

Personálne a ekonomické minimum pre riaditeľa školy (2-dňový praktický kurz s potvrdením)

Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová

1.10.2024     ONLINE SEMINÁR

NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH

Ing. Peter Gallovič

8.11.2024      ONLINE SEMINÁR

Účtovná závierka za rok 2024 pre združenia obcí a iné neziskové organizácie a vybrané špecifické účtovné prípady

Ing. Jana Vršková

12.11.2024      ONLINE SEMINÁR

Financovanie originálnych školských kompetencií po novelách zákonov v roku 2025

Ing. Ingrid Konečná Veverková

19.11.2024      ONLINE SEMINÁR

Dotácie

Ing. Ingrid Konečná Veverková

 

PREZENČNÁ FORMA SEMINÁROV:

27.9.2024

Miestne dane a poplatky - Ing. Iveta Ištoková

27.11.2024

Účtovná závierka v obciach, VÚC k 31.12.2024. – Ing. Terézia Urbanová

 

28.11.2024

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024.  – Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania seminára


Zobraziť Obvodný úrad Senica na väčšej mape
 
Predchádzajúca: Objednávka publikácii  Ďalšia: Kontakt